Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2015:691
Raad van State, 201307354/1/R6

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 juli 2013, kenmerk 2013/34032, heeft het college, voor zover van belang, een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de aanleg en in gebruikname van het wegtracé van de Buitenring Parkstad Limburg (hierna: BPL).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug